เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24,970 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
30 ส.ค. 58
2 . Senior Recruitment ด่วน มาก!!
- สรรหาคัดเลือกกบุคลกรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทให้ตรงตามคุณสมบัติที่ทางบริษัทต้องการและให้ได้ตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดไว้ คอยประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องในส่วนงานสรรหาว่างจ้าง - สัมภาษณ์ง...

PP Ontime Company Limited.
เงินเดือน Negotiate
30 ส.ค. 58
3 . Technical Solution Engineer (Pre sales)
- ออกแบบและนำเสนอระบบ รายการอุปกรณ์ ในการให้บริการด้านระบบเครือข่าย - สนับสนุนฝ่ายขายในการเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนออุปกรณ์ และการให้บริการทางด้านระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เซิฟเวอร์ ในเครือกลุ่มสินค้า CISC...

PP Ontime Company Limited.
เงินเดือน 17,000 - 30,000 (พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์)
30 ส.ค. 58
4 . ครูสอนศิลปะ : Part Time ด่วน!!!!
สอนศิลปะให้กับเด็ก ๆ อายุ 2-4 ปี ,4-7 ปี, 8-12 ปี ด้วยเทคนิค วาดภาพ ระบายสี (สีชอล์ก, สีโปสเตอร์,สีน้ำ,สีอคิริก) ,ปั้นดินน้ำมัน, งานประดิษฐ์ เทคนิคผสม, เปเปอร์มาเช่, คอลลาจ เป็นต้น

สถาบันสอนศิลปะเด็กสร้างสรรค์ Art2Hands
30 ส.ค. 58
5 . ผู้ช่วย / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ผุ้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ผจก.ฝ่ายการตลาด - ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ขายภายในฝ่ายการตลาดและขาย - วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขาย ของบริการวิจัยตลาด – ขยายเเละเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศ...

บริษัท เอส.พี.เค. พลาสติก จำกัด
2 อัตรา และ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามตกลง
30 ส.ค. 58
6 . Sales & Marketing Executive / เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและการตลาด
1.ออกบูธ ออกอีเว้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมยอดขายทางการตลาดให้กับผู้ว่าจ้าง 2.เป็นตัวแทนในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 4.พร้อมที่จะเรียนรู้และ...

Infinite Development Expert Association Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
30 ส.ค. 58
7 . Marketing Management Trainee /ผู้จัดการฝึกหัด บริหารทีมขายและการตลาด
บริษัทกำลังเปิดรับตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัดด้านการขายและการตลาด สำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ชอบการเรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานหลายๆ ด้าน ทั้งทักษะพื้นฐานด้านการขายและกา...

Infinite Development Expert Association Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 35,000 บาท
30 ส.ค. 58
8 . Spa Reception & Consultation (พนักงานต้อนรับและที่ปรึกษาสปา) Urgently Required !!
- Welcome guest and Customer greeting - Organising and maintaining diaries and making appointments - Dealing with incoming calls and e-mail - Stock controlling and Administration - Cashiering

Royal Nara Co., Ltd
เงินเดือน 15-25K
30 ส.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี การเงิน
1. ประสานงานเกี่ยวกับออเดอร์ที่ได้รับ จากฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด 2. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกียวกับการขาย และทางบัญชี 3. งานธรุการทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย 4.เป็นผู้ประสานงานการขายร่วมกับผู้แทนขาย 5...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเบิล รับเบอร์พาทส์
เงินเดือน เงินเดือน(ตามที่ตกลง) ตามประสบการณ์
30 ส.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / Sales Executive
-ให้คำแนะนำเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ร้าน ค้า/ลูกค้า - ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบหมายให้ sales ดูแล เพื่อกระตุ้นยอดใช้งานและขยายผลในการนำสินค้าอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเบิล รับเบอร์พาทส์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์ (มีเพิ่ม ค่าคอมมิชชั่น)
30 ส.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขายและการตลาด ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานงานขายระหว่างเซลล์กับลูกค้า และซัพพลายเออร์ หาข้อมูลทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เตรียมและจัดทำเอกสารข้อมูลเสนอลูกค้าหรือหัวหน้างาน ยื่นซองประกวดราคา จดบันทึกรายงานการประชุม ...

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด (AVIT COMMUNICATION CO., LTD.)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ส.ค. 58
12 . พนักงานขายกล้องวงจรปิด ส่วนกลาง (กรุงเทพและปริมณฑล) และส่วนภูมิภาค (CCTV Representative Sales Bangkok & Regional) ด่วนมาก !!
พบลูกค้า เปิดการขายและขายสินค้าเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด มีเงินเดือนประจำ และคอมมิชชั่น > สำหรับพนักงานขายส่วนกลาง มีที่พักอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถเดินทางมาทำงานที่สำนักงาน (ลาดพร้าว-วังหินไ...

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด (AVIT COMMUNICATION CO., LTD.)
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 58
13 . ช่างเทคนิคระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Technicians) ด่วนมาก !!
ทำหน้าที่ในด้านการประเมินหน้างาน,การซ่อมแซม,การบำรุงรักษา และการบริการหลังการขาย ทางด้านระบบกล้องวงจรปิด และการสาธิตสินค้า

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด (AVIT COMMUNICATION CO., LTD.)
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 58
14 . พนักงานบัญชี
รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีต่างๆ และประสานงานทั่วไปหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
30 ส.ค. 58
15 . พนักงานการเงิน
- รับผิดชอบงานด้านการรับเช็ค-วางบิล,ทำเรื่องโอนเงิน,ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
30 ส.ค. 58
16 . พนักงานขายต่างจังหวัด
เป็นผู้แทนขายสินค้าเครื่องปรับอากาศ GREE, ดูแลเขตการขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
30 ส.ค. 58
17 . พนักงานขาย (พูดภาษาจีนกลางได้)
เป็นผู้แทนขายสินค้าเครื่องปรับอากาศ GREE

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
30 ส.ค. 58
18 . วิศวกรขายงานโครงการ
-เสนอขายสินค้าเครื่องปรับอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าคือหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ -ดูแลลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ -จัดทำใบเสนอราคา และรายงานการขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
30 ส.ค. 58
19 . Telesales
รับสมัครด่วน!!

- บริการและเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลทางโทรศัพท์เท่านั้น* ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังมองหางานที่รายได้ค่อนข้างสูง ต้องการหาประสบการณ์การทำงานด้านสินเชื่อธนาคาร ทำงานภายใต้องค์กรที่แข็งแกร...

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินจิต
เงินเดือน 3,000-20,000บาท+คอมมิชั่น+Motivationต่างๆ
30 ส.ค. 58
20 . ผู้จัดการขายภูมิภาค (Regional Sales Manager)
1.บริหารทีมขายในภาคที่รับผิดชอบ 2.เป็นที่ปรึกษาทีมขาย และ Aroma Shop 3.จัดทำ Business Review ร่วมกับทีมขายและ Aroma Shop 4.ประเมินและติดตามยอดขายรายเดือน/รายปี 5.วิเคราะห์และวางกลยุทธ์การขายให้สาม...

บริษัท อโรม่า กรุ๊ป จํากัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ ตามตกลง
30 ส.ค. 58
 พบ 24,970 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ